0

Pregabalin Maddesini İthal Edecek Firmaların Dikkatine

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı tarafından Pregabalin maddesini ithal edecek firmalara yönelik bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, “2922.49.85.90.35 GTİP sayılı “Pregabalin” adlı madde 27.12.2019 tarihli ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/4)’ne dahil edilmiş olup ithalat permisi ve kontrol belgesi onayı başvurusunun Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

İthalat gerçekleştikten sonra ruhsatnamede adı geçen maddenin varsa hasarı ve noksanı ile ithal tarihinin bildirilmesi ve en geç 15 gün içerisinde ruhsatnamenin ilgili Gümrükçe işlem görmüş D nüshasının ve Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisinin Kurumumuza gönderilmesi ve aylık kullanımı gösteren sarf-stok bilgilerinin Kurumumuzun Elektronik Başvuru Sistemi’nde yer alan Sarf Stok Modülü’ne kaydedilmesi gerekmektedir.” denildi.

Related Posts

Call Now Button