0

Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri

Yazıda, İGMD’nin 7 Temmuz 2022 tarihli yazısında konu bölümünde Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu belirtilmesine karşın özet beyanın muayeneye hazırlanmasının kimin tarafından yapılacağının genellikle sorun teşkil ettiği, taşımacıların genellikle bu sorumluluğu üstlenmediğini belirterek konunun tekrar ele alınarak değerlendirilmesinin istenildiği belirtildi.

Yazıda devamla, özet beyan eksikliği ve fazlalığı ile ilgili olarak sorumluluğun, Gümrük Kanunun 237 inci maddesinde düzenlendiği aktarıldı. Bu kapsamda özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında özet beyanı veren kişinin sorumlu olduğu belirtilerek, bu kişinin tespit edilememesi halinde de sorumlunun, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi olduğu ifade edildi.

Yine İGMD’nin yazısında özet beyan aşamasında emniyet ve güvenlik amacıyla yapılan risk analizi sonucunda fiziki kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili sorumluluk kastediliyorsa buna ilişkin olarak 5.1.2017 tarihli 21473628 sayılı yazıyla İGMD’ye bildirimde bulunulduğu iletildi.

Bununla birlikte belirtilen durumlar haricinde genellikle sorun teşkil ettiği belirtilen hususun ilgili gümrük müdürlüğü beyanname özet beyan taşıma senedi numaraları ve benzeri bilgiler muvacehesinde konunun 1 seri no.lu Varış Öncesi Beyan Tebliği kapsamında olup olmadığı da içerir somut örneklerle açıklanması ile sorun teşkil ettiği belirtilen hususa müstenit uygulamada ve sistemde yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi durumunda ayrıca değerlendirme yapılabileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button