0

İhracat Destekleri Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Karar ile İhracat Destekleri Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Kararın yürürlüğe konulmasıyla, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlenmesi amaçlanıyor.

Karar yürürlüğe girmesiyle daha yayınlanan ihracata yönelik desteklerin bir çoğu yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar şu şekilde;
– 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
– 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2014/8 sayılı Pazar Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
– 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2017/4Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
– 2014/4 Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar
– 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
– 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleşmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
– 2016/8 sayılı Türk Eximbank’ın alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR(Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar

Yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut Destek Başvuruları
Yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamında gerçekleştirilen/onaylanan/harcanmasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olanlar) faaliyetlere ilişkin destek başvuruları desteklendikleri süreler mahsup edilmek suretiyle bu Karar çerçevesinde sonuçlandırılacak.

Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcanmasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanacak. Ayrıca başvurularda varsa bu Kararda lehe olan hükümler uygulanacak.

Gemi ve Yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yararlandıkları destek süresi bu Karar kapsamında sağlanacak destek süresinden mahsup edilmeyecek.

2010/6 satılı Tebliğ kapsamında Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin sonuçlandırılmamış başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 18 ay içinde yapılmış olması gerekiyor.

Yurtdışı fuar desteği, Yurtiçi fuar desteği, sanal fuar katılım desteği ve Sanal fuar organizasyon desteği 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren fuarlara uygulanacak. Bu tarihten önce başlayacak fuarlara karardan önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Destekler iki bölümde toplanıyor,
– Şirketlere Yönelik Destekler
– İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

Şirketlere yönelik destekler başlığı altında
– Pazara giriş belgesi desteği
– Yurt dışı marka tescil desteği
– Pazara giriş projesi hazırlama desteği
– Yurt dışı fuar desteği
– Yurt içi fuar desteği
– Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği
– Küresel tedarik zinciri desteği
– Birim kira desteği
– Tanıtım desteği
– Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği
– Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği
– Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği
– Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği
– Marka ve TURQALITY desteği
– Çok kanallı zincir mağaza desteği

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler başlığı altında,
– UR-GE projesi desteği
– İhracat konsorsiyumu desteği
– Pazara giriş rapor desteği
– Sanal fuara katılım desteği
– Sanal fuar organizasyonu desteği
– Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği
– Sanal ticaret heyeti desteği
– Tasarım organizasyon desteği
– TURQUALITY tanıtım projesi desteği
– Destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button