0

Özbekistan’da Yatırımcılar İçin Vergi Ödemelerini Erteleme Mekanizmaları İyileştirilecek

Karara göre, 1 Ocak 2022’den itibaren ticari kuruluşlar (devlet payı yüzde 50’den fazla olan işletmeler, toprak altı kullanıcıları ve aksiz altı ürün üreticileri hariç) toplam alanı bin metrekareden fazla olan arsa, bina ve yapılarla ilgili mülkiyet hakkı elde ederken, 6 ay boyunca emlak vergileri ve arazi vergilerinin ödenmesini erteleme hakkı tanındı.

Böylelikle; vergilerin ertelenmiş ödemesi, devletin mülkiyet haklarının tescili tarihinden itibaren 3 ay içinde, devlet vergi dairesine bildirimde bulunma ve ödenmesini garanti etme (rehin) talep edilmeksizin gerçekleştirilecek.

Vergilerin ödenmesindeki ertelemenin süresi tebligat tarihinden itibaren hesaplanacak ve sona erdiği tarihten itibaren ertelenmiş vergi tutarı, faizler dahil olmak üzere bir yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenecek.

Vergi ödeme sürelerini değiştirme imkanından yararlanıldığı için faizler, vergilerin ertelenme tarihinden itibaren Merkez Bankası taban oranının yüzde 50’si oranında tahakkuk ettirilecek.

Vergi erteleme döneminde arsa, bina ve yapıların satışı veya kiralanması halinde, erteleme döneminde tahakkuk eden emlak vergisi ve arazi vergisi tutarı tam olarak tahsil edilecek.

Vergi mevzuatına aykırılık riski yüksek olan vergi mükellefleri grubuna dahil olan işletmelere vergi ertelemesi sağlanmayacak.

Related Posts

Call Now Button