0

ÖTV Kapsamına Alınan Mallar

Yazıda, İGMD’nin 20 Mayıs 2021 tarihli dilekçesinde, 3824.99.96.90.68 G.T.İ.P numaralı mal ile ilgili olarak yaşanan tereddütlerin devam ettiği belirtildi. Konuya ilişkin olarak İGMD’nin 4 Nisan 2018 tarihli dilekçesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Ticaret Bakanlığına (mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) hitaben gönderilen 11/4/2018 tarihli ve 48453 sayılı yazının bir örneğinin İGMD’ye iletilmesi talebinin anlaşıldığı iletildi.

Yazının devamında, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerin yenilendiği vurgulandı.

Bahse konu 3824.99.96.90.68 G.T.İ.P numaralı malın da 7103 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu kapsamında yer alan mallardan birisi olduğu bildirildi. Dolayısıyla, bu G.T.İ.P. numarasına tabi olan tüm malların teslimine dair ÖTV yükümlülüklerinin ÖTV Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve ÖTV (I) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığına hitaben gönderilen ve tarih/sayı bilgisi paylaşılan bahse konu yazının bir örneğinin İGMD’ye gönderilmesinin mümkün bulunmadığı kaydedildi.

İlgili “GTİP Kapsamındaki Bazı Eşyalar ÖTV Kapsamına Alındı” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat