0

Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Ürünlerde Yerli Üretim Logosu Zorunlu Değil

Yazıda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 06.12.2018 tarihli yazısının konusunda, perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan eşya için kullanım zorunluluğu getirilen Yerli Üretim logosunun, gümrüksüz satış mağazaları ile 2011/84 kapsamında açılış izni verilen hizmet ünitelerinde de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda yaşanan tereddütlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 28/5/2021 tarihli ve 00064254718 sayılı yazısında özetle;

Fiyat etiketine ilişkin tüm hususların yanı sıra yerli üretim logosunun, gümrük kapılarının gümrüklü sahalarında gelen ve giden yolcu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak, kafe, bar, restoran gibi mekanlarda perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması gerektiği;

Bununla beraber; 6502 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde gümrüksüz satış mağazalarına yönelik herhangi bir tanım veya bir düzenleme bulunmamakla beraber; gümrüksüz satış mağazalarında esas olarak serbest dolaşımda olmayan yabancı menşeli eşya satıldığı, giriş mağazalarında satılan ürünlerin ithalat prosedürlerine tabi tutulmadığı, çıkış gümrüksüz satış mağazasında satılan ürünlerin ise yurt içine giriş yapmadığı hususları dikkate alındığında ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çıkarılmış olan yasaların, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunanlar açısından geçerli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen hususlarla bağlı olmayacağı, dolayısıyla aynı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında fiyat etiketine dair düzenlemelerin uygulanma zorunluluğunun bulunmadığı belirtildi.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button