0

Organik Ürün Model Sertifikası Değişikliği

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, organik üretim kurallarına uygunluğa ilişkin model sertifikaları düzenleyen 2018/848 sayılı AP ve Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1006 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün 22 Haziran 2021 tarihli ve L 222/3 sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandığı bildirildi.

Mevzuat değişikliği kapsamında, 2018/848 sayılı Tüzüğün 6 numaralı ekinde (Annex VI) yer alan model sertifikaya ürünlerin detaylı listesinin, üretim yerleri ve altyükleniciler ile kontrol kuruluşlarına ilişkin bilgilere dair bölümler ilave edildiği, Tüzüğün lafzından sertifikayı düzenleyecek yetkili otoritelerin veya kontrol otoritelerinin veya kuruluşlarının gerekli görmeleri halinde bahse konu bilgileri talep edebileceklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu Tüzüğün yayımından 20 gün sonra yürürlüğe gireceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat