0

Mikser ve Mutfak Robotu Kesici Ağızlarında Dampinge Karşı Önlem Yenilendi

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Karar
Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandığı belirtiliyor.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendirildi ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Tebliğ bugün yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button