0

DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, “DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile birlikte ilgili rejimde 70. fasılın dip notlarında “(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler için %20 uygulanır.” hükmü yer almakta olduğu belirtilerek 7004, 7005, 7006, 7007 tarife pozisyonları için yazı eki gönderilen beyannamelerin eksik vergilendirme yönüyle incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenildi.

Veri tabanı üzerinden yapılan yeni incelemede, eksik vergilendirme yapılmaya devam edilen Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri görüldü.

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 19. Maddesi gereğince Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenerek yapılan değerlendirmelerde Genel Müdürlüğün 21.05.2020 tarih ve 54492374 sayılı Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu konulu yazısı da göz önünde bulundurularak sonucundan bilgi verilmesi gerekmekte olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button