0

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan İbrazında Süre Uzatımı Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “Menşe ve Dolaşım Belgeleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; ithalat işlemlerinde ibraz edilmesi gereken A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin, bu belgeleri düzenleyen kurumların mevcut Covid-19 salgınından kapalı olmasından dolayı ihracat yapılırken düzenlenemediği, elektronik nüshası dahil hiçbir şekilde temin edilemediği hallerde, ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde kağıt ortamında ya da elektronik ortamda sonradan düzenlenecek belgelerin (kağıt ortamında düzenlenmiş ise orijinal nüshalarının, elektronik ortamda düzenlenmiş ise elektronik asıllarının çıktı olarak alınması suretiyle oluşturulacak nüshalarının) en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerektiği anımsatıldı.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden, Otomotiv Sanayii Derneği’nden alınan yazılarda; salgın nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı ithalat işlemlerinde gerekli olan belgelerin tedarik işlemlerinde sorun yaşandığı ifade edilerek, firmalara bu belgelerin sunulması hususunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar tanınan süre muafiyetinin uzatılmasının talep edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, ihracat yapılırken düzenlenemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan sürenin ilave altı ay daha (30 Haziran 2021 tarihine kadar) uzatıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button