0

Lüksemburg ve Malta Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenlemeye Başladı

Yazıda, Lüksemburg ve Malta Gümrük İdareleri tarafından, yetkili makamlarınca elektronik menşe şahadetnamesi düzenlenmeye başlandığı ve elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel listenin bir örneğinin sunulduğu bildirildi.

Gerek duyulduğu takdirde, Lüksemburg yetkili makamlarınca düzenlenen söz konusu menşe şahadetnamelerinin, “https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.digichambers.be %2Fen%2FVerify&data=04%7C01%7Cmelisa.ramdedovic%40houseofentrepreneurship.lu%7Cc8654 32d9e0d46dfbe1408d94ce58d8f%7Cad535f7cddb14aa7a88da13a72693b8a%7C0%7C0%7C6376253 71070937763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJ BTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XOJDBNnAf%2FLMtOksX0%2FRgYfI1lNa HoJo0tO3tfKRY5k%3D&reserved=0, https://certificates.iccwbo.org” adresinden,
Malta yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamelerinin ise, “https://www.ecert.sgs.com/mt/” elektronik posta adreslerinden doğrulanabileceği belirtildi.

İlgili “Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat