0

BAE Gümrük Anlaşması Bulunmadığı Gerekçesiyle Firma Bilgi Taleplerine Yanıt Vermiyor

Yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün önceki yazılarına atıfla; Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi taleplerine cevaben alınan yazılarda; “Bilgi taleplerinin BAE makamları tarafından Türkiye ile BAE arasında gümrük işbirliği anlaşmasının bulunmadığı gerekçe gösterilerek yanıtlanmadığı ve 2013 yılında imza aşamasına gelen ancak malum nedenlerle henüz sonuçlandırılamayan Birleşik Arap Emirlikleri ile Gümrük Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmadan adı geçen ülke tarafından bilgi taleplerine yanıt verilmeyeceğinin” belirtildiği iletildi.

Yazının devamında, Dışişleri Bakanlığı’nın 01.07.2021 tarihli 32969661 sayılı yazısına atıfla; Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün talebine binaen BAE ile siyasi ilişkilerin son durumuna ilişkin görüş sorulduğu, bildirilen durumun, olumlu yönde kayda değer değişiklik olmaması sebebiyle, halen geçerliliğini koruduğunun teyit edildiği aktarıldı. Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri’ne talepte bulunulmaması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat