0

Lübnan Buğday, Mısır ve Pirinç Gevreklerine Anti Damping Uygulayacak

Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri “Lübnan Anti-damping Soruşturması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Beyrut Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda; Lübnan tarafından Türk menşeli mısır gevreği, pirinç gevreği ve buğday gevreği ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır Gevreği Anti-Damping davasında 25.06.2020 tarih ve 21 sayılı Kararına göre; Damping, Sübvansiyonlar ve İthalat Artışları ile ilgili Soruşturma Komisyonu, mısır gevreği dampingi ile yerel üretime verilen zararlar arasında nedensellik bağının bulunduğu sonucuna varılarak Lübnan’ın lehine aşağıdaki önlemler uygulanmasına karar verildi:

1-
Lübnan’ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Avrupa Birliği menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin yüzde 20’si oranında anti-damping vergisi uygulanacak:
     – Birinci ve ikinci yıl için yüzde 20
     – Üçüncü yılda yüzde 17
     – Dördüncü ve beşinci yıllarda yüzde 16

2- Lübnan’ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Türkiye menşeli veya Türkiye’den ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin yüzde 15’i oranında anti-damping vergisi uygulanacak:
     – Birinci ve ikinci yıl için yüzde 15
     – Üçüncü yılda yüzde 12
     – Dördüncü ve beşinci yıllarda yüzde 9

3- 5 yıllık anti damping önlemleri süresince, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen 1904.10, 1905.90.90 ve 1905.32 GTİP kodlu ürünlerin ithalat akışlarının hacmini izlemek ve incelemek için kırmızı hatta aktarılacak.

Related Posts

Call Now Button