0

Hudut Kapılarından Geçişte PRC Testi İşlemi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü “Hudut Kapılarından Geçişte PRC Testi İşlemi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, uluslararası giriş noktaları da dâhil olmak üzere Türkiye’deki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla hava, deniz ve kara yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak işlemler belirtildi.

Bu bağlamda halihazırda devam eden uygulamalara ilave olarak tüm uluslararası giriş noktalarında;

• 30.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, Türkiye’ye giriş yapacak 6 yaş üstü kişiler ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz edecekler. Negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen kişiler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecek.

• Kara ve denizyolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçları giriş noktalarında kontrol edilecek.

• Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelere ibraz etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacaklar, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekânlarda karantinaya alınacaklar.

• Bu kişilerden karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona erdirilecek ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

• Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları istenecek, bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek ve kişi bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecek.

• Yurtdışından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgi sistemine (interaktif.hssgm) kaydedilecek.

• Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi Uçak mürettebatı ve Tır şoförleri için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmamakta. Ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kilit personel” olarak görülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 03.12.2020 tarihli ve 67504 sayılı Genelgesinde Türkiye tarafından da “kilit personel” olarak nitelendirilen gemiadamları için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmamakta.

• Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat