0

Limon İhracında Yüklemeye Nezaret Mühürlerin, Plakaların ve Fotoğrafların TAREKS’e Eklenmesi Gerekiyor

Yazıda, bazı tarım ürünlerinin dış ticarette ticari kalite denetimlerinin 2022/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği ile 2021/22 sayılı İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü anımsatıldı.

İhracatta, limon, sofralık üzüm, incir ve benzeri yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihlerinin “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından tespit edildiği, bu çerçevede yeterli olgunluğa ulaşmamış ve kalite bakımından Türk malı imajına olumsuz etkide bulunabilecek ürünlerin, belirlenen ihraç tarihinden önce ihracatına izin verilmediği belirtildi.

Diğer taraftan sektör temsilcilerince, bazı ihracatçı firmaların, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında “yatak limonu” ihracatı başvurusunda bulunarak; aslında ihraç tarihi henüz gelmeyen olgunlaşmamış limon ihraç etme girişiminde bulundukları yönünde şikayetlerin Ticaret Bakanlığına iletildiği ifade edildi.

Bu itibarla, limon ürününe yönelik fiili denetimlerde azami hassasiyetin gösterilmesi, Mayer limon çeşidi için ilgili Bölge Müdürlüklerince kurulan Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonları kararları ile belirlenecek olan 2022 yılı ihraç tarihlerine kadar yürütülecek denetimlerde gerekli önlemlerin alınmasının (yüklemeye nezaret, yüklendikten sonra TIR kapaklarının mühürlenmesi, mühür numaralarının, TIR ön-arka plakalarının TAREKS’e not olarak eklenmesi, mümkün olması halinde partinin ve ürünlerin fotoğraflarının çekilerek TAREKS’e yüklenmesi) önem arz ettiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button