0

Limanlara Girişte Tek Kart Uygulaması Çalışmaları Devam Ediyor

Yazıda, AGMD’nin 7 Temmuz 2022 tarihli yazının Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde incelendiği belirtilerek, konuya ilişkin değerlendirmelere yer verildi:

“Limanlarda kullanılan kart sayısını azaltmak ve mevcut karmaşık yapıyı düzene sokmak, kart sayısının azalmasının sonucu olarak bürokratik süreçleri ve kamu ve özel sektörün operasyonel maliyetlerini azaltmak, gümrüklü sahaların sevk ve idaresinde etkinliği sağlamak, hizmetleri verimli ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla limanlarda tek kart uygulanması çalışmaları Bakanlığımız, İçişleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca başlatılmış olup, çalışmalar hâlihazırda 11. Kalkınma Planı’nın 525.3. maddesinde yer alan “Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecektir.” hükmü doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir.”

“Liman Giriş Kartının Tüm Limanlarda Kullanılabilir Olması Talep Edildi” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button