0

Küşat Kullanımı ve 241. Cezai İşlem

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından Ticaret Bakanlığı, gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Küşat Kullanımı ve 241. Cezai İşlem” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 41. Maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 87. Maddesi gereğince, talep üzerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tutulmadan önce gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınmasın yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verileceği hususunun Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletildiği anımsatıldı.

İGMD’ye gelen taleplerden, gümrük idarelerince söz konusu talebin karşılanması noktasında problemler yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.
Karayoluyla gelen ve antrepo rejimine tabi tutulmak istenen eşyadan numune alınamaması ya da küşat talebinin karşılanmaması nedeniyle, mevcut fatura ve eldeki belgelere göre yapılan beyanlarda bir farklılık söz konusu olduğunda, antrepo beyanına göre çıkan meşe farklılıkları düzeltilirken, bazı gümrük müdürlüklerince düzeltilen her kaleme, bazılarında ise sadece beyannameye Gümrük Kanununun 241/1 maddesinin uygulandığı belirtildi. Aynı gümrük idaresinde bile söz konusu konuya ilişkin iki farklı uygulama ile cezai işlem yapıldığı ifade edildi.

Bazı gümrük idarelerince, karayolu ile gelen ve antrepo rejimine tabi tutulmak istenen işlemlerde mükellefin yasal olarak tanınan eşyanın yerinde incelenmesi ve numune alınmasına (Küşat hakkı) izin verilmemesi, antrepo beyanlarının mevcut evraklar üzerindeki bilgilere göre yapılması ve bu nedenle farklı çıkan menşe beyanlarına Gümrük Kanununun 241/1 maddesine istinaden ceza uygulanması ile mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Bu şartlarda Gümrük Kanununun 241. Maddesinin uygulanması gerekiyorsa, uygulanacak usulsüzlük cezasının beyanın her kalemine mi yoksa sadece beyannameye mi uygulanacağı konusunda yeknesaklığın sağlanması gerektiği dile getirildi.

Related Posts

Call Now Button