0

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi

Yazıda, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükkerrer) sayılı Resmi Gazete’de; söz konusu Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin 26.02.2021 tarihli ve 31407 sayılı Resmi Gazete’de; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1718 (2006) sayılı kararı ve müteakip kararları ile 2231(2015) sayılı kararının uygulanması hakkındaki 3578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 24.02.2021 tarihli ve 31405 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Yazının devamında, 7262 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği halihazırda olduğu üzere BMGK tarafından izin verilen hâller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesinin yasak olduğu, BMGK’nın 1718(2006) sayılı Kararı ve müteakip kararları ile 2231(2015) sayılı Kararı çerçevesinde yasaklı işlem, faaliyet, madde, malzeme, ekipman, kişi, kuruluş ve deniz ulaşım araçlarını gösteren listeler 3578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde yayımlandığı belirtildi.

Bu itibarla, söz konusu Kanun, Yönetmelik ve Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hükümlere göre işlem yapılmasında özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat