0

Kanada Anti-Damping

Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği “Kanada Anti-Damping” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Kanada tarafından Türkiye’nin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli “Kalın Levha” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95,7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 27 Mayıs 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı anımsatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu’nun (CBSA) nihai kararı 7 Ocak 2021 tarihinde anılan kurumun internet sayfasında yayımlanmış olup, soruşturmaya konu ürünün Türkiye’den tek ihracatçısı konumunda bulunan bir firma için hesaplanan damping marjı yüzde 2’nin altında olduğu için anılan oranın ihmal edilebilir düzeyde olduğu cihetle bahse konu firma için soruşturma kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu karar kapsamında ayrıca, Tayvan’dan yapılan ithalat için firmalara yüzde 7 ila yüzde 80,6 oranında, Almanya’dan yapılan ithalat için ise firmalara yüzde 6,3 ila yüzde 68,6 oranında damping marjı hesaplandığı ifade edildi.

Diğer taraftan, bahse konu soruşturma kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından ithalatın yerli sanayi üzerinde zarara yol açıp açmadığına ilişkin yürütülen soruşturmanın nihai kararı 5 Şubat 2021 tarihinde açıklanmış olup, Türkiye’den gerçekleştirilen kalın levha ihracat hacminin ihmal edilebilir oranda olduğuna hükmedildiği belirtildi.

Soruşturmanın Türkiye’den yapılan tüm ihracatlar için önlemsiz kapatıldığına hükmedilerek, Tayvan ve Almanya’dan yapılan ihracatın ise yerli sanayiye maddi zarar verdiğine hükmedildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde söz konusu ürün ihracatın Kanada pazarına girişte herhangi bir damping önlemine tabii olmayacak olup, Tayvan firmaları yüzde 7 ila yüzde 80,6, Alman firmaları ise yüzde 6,3 ila yüzde 68,6 oranında dampinge karşı önleme tabii olacağı açıklandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat