0

İthal Soğutucuların Enerji Verimliliği Denetiminde Yeni Mevzuat

Yazıda, Ticaret Bakanlığınca yayınlanıp yürütülen 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer alan soğutucuların enerji verimliliği ilkelerine göre denetlendiği belirtildi. Enerji Verimliliği Çerçeve Yönetmeliği 02/03/2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete’de, ilgili uygulama tebliğlerinin ise 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, uygulama tebliğlerinin yayımlanan aynı zamanda halihazırda enerji verimliliği ilkelerine göre denetimleri yapılan soğutma cihazlarının yeni teknik mevzuata uygun bir şekilde denetlenebilmesini teminen denetim rehberleri hazırlandığı belirtildi.

Bu itibarla, 01/07/2021 tarihi itibariyle, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliği eki listede yer alan 8418.10.20.00.00, 8418.10.80.00.00, 8418.21.10.00.00, 8418.21.51.00.00, 8418.21.59.00.00, 8418.21.91.00.00, 8418.21.99.00.00, 8418.29.00.00.19, 8418.30.20.00.00, 8418.30.80.00.00, 8418.40.20.00.00, 8418.40.80.00.00, 8418.50.11.00.00, 8418.50.19.00.00, 8418.50.90.00.00 GTİP’ler’in ilişikte bulunan rehberlere istinaden enerji verimliliği denetimlerinin yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Yazıda son olarak, 01/07/2021 tarihine kadar, ev tipi soğutma cihazlarının enerji verimliliği denetimlerinin ithalatçının talep etmesi halinde yeni teknik mevzuata göre yapılması, bu mevzuata göre yapılacak denetimin olumsuz sonuçlanması halinde ve ithalatçının talep etmesi durumunda ilgili denetimin eski mevzuata göre icra edilmesi gerektiği vurgulandı. Doğrudan satış işlevli ürünlerin ilk defa enerji verimliliği ilkelerine göre denetleneceği göz önüne alındığında söz konusu ürünlerin enerji verimliliği denetimlerine 01/07/2021 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verildiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button