0

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Çalışmalarına Başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde ilk toplantısını yapan platformda sanayinin sürdürülebilirlik konusundaki dönüşümüne yönelik stratejik öneriler oluşturulacak. Sürdürülebilirlik Platformu’nun ilk toplantısı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açılışta yaptığı konuşmada, gelinen noktada geleceği, üretim ve tüketime yüklenen yeni anlam ve anlayışın belirlediğini ve işin özünün “Nasıl üretiyoruz ve nasıl tüketiyoruz?” sorularında düğümlendiğini anlattı. Bu kapsamda devletlerden sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik politika oluşturmaları ve eyleme geçmeleri beklenirken, bireylerde de sürdürülebilir yaşam pratiklerinin ve önceliklerinin geliştiğini kaydeden Bahçıvan, bugün birçok hükümet, kamu, özel sektör ve finans sistemi oyuncularının iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyecek bir risk faktörü olduğunun bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Ülkelerin politika ve stratejilerinde yer almaya başlayan çevre hassasiyetinin; yatırımcıların ve şirketlerin değişmesinde de etkili olduğunu görmeye başladıklarını vurgulayan Bahçıvan, 16 trilyon dolardan fazla varlığı temsil eden 70’in üzerinde küresel yatırımcının 2050 yılına kadar “net sıfır karbon” yatırımcısı olmayı amaçladığını aktardı.

“Paris Anlaşması’nı imzalamayan tek G20 ülkesi Türkiye”
Hızı henüz istenilen düzeyde olmasa da sürdürülebilir bir dünya için değişim maratonunun başladığını belirten Bahçıvan, bu doğrultuda, Türkiye’nin Paris Anlaşması´nı onaylamayan tek G20 ülkesi olarak kalmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Bahçıvan, Türkiye´nin süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olmasının uluslararası ticaret açısından da Türkiye adına önemli kazanımlar doğuracağını dile getirdi.

Türkiye sanayisinin bu anlamdaki dönüşümünün de önemine değinen Bahçıvan, İSO olarak durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve sürdürülebilirlik konusunu 2021 yılında en önemli gündem maddeleri yaparak, bu yönde organizasyon yapılarını yenileyerek ve birçok etkinlik planlayarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İSO olarak sanayinin geleceği olarak gördükleri girişimcilere, her zaman ayrı bir önem gösterdiklerini belirten Bahçıvan, “Bu kapsamda İTÜ Arı Teknokent ile 2015 yılından bu yana geleceğin sanayicilerini ödüllendirmek üzere yapmakta olduğumuz ortak çalışmayı bu yıl “sürdürülebilirlik” konusundaki girişimleri desteklemek üzere bir adım ileri götürdük. Yılın sonunda ise, sürdürülebilirlik alanında yeni girişim ve teknolojileri desteklemenin heyecanının yaşayacağız. Ayrıca sürdürülebilirlik alanında üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlamak üzere ‘İSO Açık İnovasyon Platformu’nu hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

İSO Başkanı Bahçıvan şöyle devam etti:
“İSO Genç Araştırmacı Programı ile de 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını destekleyeceğiz. Öte yandan; tüm yıla yayılmış şekilde sürecek faaliyetlerimizi yıl sonunda Sürdürülebilirlik Zirvesi ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Gelenekselleşen İSO Sanayi Kongresi bu yıl 15. kez gerçekleşecek. Bu yılki kongremizi sürdürülebilirlik teması ile bir zirve şeklinde düzenleyeceğiz ve konunun geniş kitlelere ulaşmasına, kolektif bir bilinç ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağız.”

Ardından İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir de bir konuşma yaptı. Ekonomi ile çevrenin uyumunu gözeten dünya ölçeğindeki politikaların artık ülkelere ve oradan da şirketlere yol gösterdiğini belirten Tacir, günümüzde şirketlerin sadece mal-hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin yeterli görülmediğini kaydetti. Tacir, artık çevreye ve insana duyarlı kurumsal yönetişim uygulamalarının ve uzun vadeli değer yaratma anlayışının ön planda olduğunu dile getirdi.

Related Posts

Call Now Button