0

İş Makinesi Motorları İçin Emisyon ve Tip Onay Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı
Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ
(2017/654/Ab) (Sgm: 2021/24)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/35) yer aldı.

Tebliğ ile Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’ne geçici bir madde eklendi.

Buna göre;
01.10.2022 tarihinden önce bu Tebliğe göre onaylanan bir motor tipi veya motor ailesinin AB tip onaylarının geçerliliği devam edecek.
Tebliğin Ek V’inde yer alan Genel şartlar bölümünün beşinci paragrafı değiştirildi.

Değişiklik şu şekilde;
“İmalatçı, 3. Bölümde belirtilen ispat sırasında teknik servisin, 2. Bölümde belirtilen kontrol alanlarından herhangi birinin çalışma noktalarını hariç tutmasını talep edebilir. İmalatçı, herhangi bir karayolu dışında kullanılan hareketli makina birleşiminde kullanıldığında, motorun bu tür noktalarda asla çalışamayacağını ispatlayabilirse, teknik servis onay kuruluşunun mutabakatı üzerine bu hariç tutma talebini kabul eder.”

Tebliğde yer alan bazı açıklama notları ve şekilleri de değiştirildi. Konuya ilişkin değişikliklere aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat