0

İngiltere’den Gelen Eşyalarda Götürü Teminat Kullanımında Tereddütler Var

Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “İngiltere’den gelen eşyalarda götürü teminat kullanımı” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2020 tarihli 6098504 sayılı yazısına atıfla Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer Ülkelere” uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, söz konusu yazıda yer verilen Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesinin ile hükme bağlandığı anımsatıldı.

Bahse konu işlemlerle ilgili olarak 21.05.2014 tarihli 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 32’inci maddesi kapsamında Götürü Teminat uygulamasından yararlanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip firmalar ile 30.12.2011 tarihli 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Onaylanmış Kişi statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’in 31’inci maddesi kapsamında Götürü Teminat uygulamasından yararlanan onaylanmış kişi statüsüne sahip firmaların adlarına düzenlenecek beyannamelerde Götürü teminatın kullanılıp kullanılamayacağı yönünde tereddüt olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşyaya ilişkin ithalat işlemlerinde doğan vergilerin götürü teminata bağlanıp bağlanamayacağı konusunda tereddütlerin giderilmesi istendi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat