0

İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (2021)

Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi yayımlandı.

2021 Yılına Ait Gümrük Vergilerinin İlan edildiği İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar No:3350), 31 Aralık 2019 Tarihli ve 31351 Sayılı (3.mükerrer) Resmi Gazete’de, yayımlandı. Söz konusu kararın VII Nolu Ekini Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında sıfır veya İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi teşkil etmekte.

Uygulamayı kısaca özetlemek gerekirse;
 
a. 1. Sütun İthal hammadde GTİP’ini,
b. 2.sütün ithal hammadde ismini,
c. 3.sütun üretilecek nihai ürün ismini ve/veya tarife pozisyonunu,
d. 4.sütun ise uygulanacak indirimli ve/veya sıfır vergi oranını,
göstermekte.

İndirimli veya sıfır vergi oranı ile ithalat yapılabilmesi için aşağıdaki prosedürlerin izlenmesi gerekiyor.

Buna göre:

1. 1.sütündaki hammaddeyi 3.sütundaki nihai ürün girdisi olarak kullanmak gayesi ile dış alımın yapılması,
2. TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden ilgili gümrük müdürlüğüne başvuru yapılması,
3. Gümrük İdaresinden Nihai Kullanım İzin belgesi Alınması (TPS Üzerinden),
4. Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması,
5. Teminat yatırılması,
6. Eşyaların Ön görülen nihai ürün haline getirilmesi (imalat sürecinden geçmesi) veya eşyaların ön görülen imalatı yapabilecek firmalara satılması & devredilmesi,
7. Üretim, Stok ve muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun bir şekilde tutulması,
8. YGM (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri) ile “NK-1” Tespit sözleşmesi yapılması,
9. YGM’nin, ithal edilen hammaddenin Nihai kullanım izin belgesinde Ön görülen ürünün üretilip, üretilmediğine dair Rapor tanzim etmesi,
10. Gümrük idaresince EK-27 denetleme formunun tanzim edilmesi,
11. Teminat iadesine ilişkin iş ve işlemlerin sonuçlandırılması için izni veren gümrük idaresine başvuru yapılması ve YGM raporu ile EK-27 denetleme formuna istinaden beyannamenin “kapatılabilir” statüye getirilmesi,
12. İthalat aşamasında yatırılan teminatın iade alınması,
Gerekmekte.

Uygulamanın 2020 ile olan farkına bakıldığında liste muhteviyatı GTİP’lerin ve vergi oranlarının değişmediği; sadece liste numarasında (I.sayılı liste VII sayılı oldu) değişikliğin olduğu esasa dair her hangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı görülmekte.

Haki Demirtaş
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

İlgili liste için tıklayınız.

Resmi gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button