0

Varlık Barışı Rehberi Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi yayınlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; 7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlandığı anımsatıldı.

Söz konusu düzenlemeyle;

• Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
• Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,
• Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme,
imkânı getirildiği ifade edildi.

Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehberde;

• Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği,
• Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği,
• Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu,
• Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
• Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği,
• Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
• Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği,
• Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği,
• Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu,
gibi genel bilgiler yer alıyor.

İlgili rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button