0

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazetede İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklik ile söz konusu yönetmeliğin kapsamı değiştirildi.

Buna göre;

Söz konusu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Porotokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayacak.

Değişiklikten önce söz konusu yönetmelik Gürcistan’ın yanı sıra Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü ile imzalanan Geçici Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları da kapsıyordu.

Resmi Gazete için tıkayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat