0

Balık Bazı Gıda Ürünleri ve Bitkisel Ürünlere İlişkin Kayıt Belgesi Mevzuatında Yeni Tebliğler Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1), İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2), İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) yer aldı.

Tebliğiler ile balık ve kabuklu hayvanlar, bunlardan elde edilen gıda sanayi müstahzarları ile bitkisel ürünlerin ithalatında alınması gereken Kayıt Belgesine ilişkin düzenle yapıldı.

Buna göre;

Daha önce mevzuatta belirtilen İhracatçı Birliklerinden direk başvuru veya elektronik ortamda alınan kayıt belgeleri yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydedilecek. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekiyor.

Söz konusu düzenlemeler ile;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3)

Yürürlükten kaldırıldı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) için tıklayınız
Tebliğ Eki için tıklayınız

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) için tıklayınız
Tebliğ Eki için tıklayınız

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) için tıklayınız
Tebliğ eki için tıklayınız

Related Posts

Call Now Button