0

Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

Yazıda, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarının Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığı anımsatıldı. Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, mezkûr Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Ticaret Bakanlığınca belirlendiği hatırlatıldı.

2017/9962 sayılı Kararın 10 uncu maddesinde 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklikle, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine 15 gün olan bildirme süresinin derhal olarak düzenlendiği; derhal iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyetinin 10 yıldan 4 yıla indirildiği ve mevzuatta derhal olarak belirtilen bildirim süresinin, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybedilmesinden en geç bir sonraki iş günü olarak uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacak.

Bu çerçevede, 2017/9962 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında yapılan işlemlerin gözden geçirildiği 3 iş günü içinde bildirim yapan firmalar hakkındaki hak mahrumiyeti işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat