0

Gümrük Alacakları Yeniden Yapılandırma Takip Programı

Yazıda, 3.6.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin on sekizinci fıkrasına dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21/06/2021 tarihli ve 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı anımsatıldı.

Mezkûr Tebliğin 12 inci maddesinde, Gümrük İdarelerince yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelere yer verildiği belirtildi.

Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığı Intranet Portalında, Uygulamalar/ Gümrük /Gümrükler Genel Müdürlüğü başlığı altında yer alan Gümrük Alacakları Yeniden Yapılandırma Takip Programı üzerinden ‘7326 sayılı Kanun’ sekmesi kullanılarak kayıt edilmesi ve söz konusu programa personel yetkilendirmelerinin ilgide kayıtlı yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat