0

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine Zam Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Buna göre; Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “9.500” ibaresi “13.300” olarak değiştirildi.

“Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları
MADDE 5 – (1) /ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 9.500 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.”

Tebliğ ile 2022 Ocak ayında yayınlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesine % 40 oranında zam ile yeniden belirlendi.

Asgari Ücretin uygulanmasında 0-40.000 USD olarak uygulanan barem 0-25.000 USD olarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Karşılaştırmalı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine Tablosu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button