0

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarife Cetveli Yeniden Düzenlendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Müşavirliği Ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile 2023 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ortalama % 70 oranında bir artışla yeniden düzenlendi.

Tebliğin “Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 5. Maddesinde yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 13.300 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 22.610 TL olarak belirlendi.

Söz konusu tarifede yapılan değişiklikleri gösteren değişim tablosu için tıklayınız.
Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button