0

Ağır Yük Kaldırma Araçları Aksamlarında Gözetim Tebliğin Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de değişikliğe gidildi.

Buna göre;

olarak uygulanacak.

Değişiklikten önce 8431.49.20.29.00 GTİP altında yer alan ekskavatör paletleri hariç uygulamanın dışında tutuluyordu.

Yapılan değişiklikle 8431.49.20.29.00 ve 8431.49.80.00.00 GTİP altında yer alan Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçları uygulamanın dışında tutulacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

84.26 Gemi vinçleri (`derricks`); vinçler (`cranes`) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi `straddle` tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:

84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):

84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi- yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:

Related Posts

Call Now Button