0

Gümrük Antrepolarında Bandrol, Kod ve Etiket Uygulama ve Fire Süreçlerinin İzlenmesi ve Raporlanması

Yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1 Temmuz 2022 tarihli yazısına atıfla;

İdareleri sorumluluğunda yürütülmekte olan Ürün İzleme Sisteminin (ÜİS) kurulması ve işletilmesi kapsamında bandrol, kod ve kodlanmış etiket üretim tesisindeki üretim süreçlerini, fire imha süreçlerini, fabrika işleyişini, alınan güvenlik önlemlerini, sevkiyat işlemlerini izlenmesi, Türkiye genelindeki tüm tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içki üretici ve ithalatçısı firmaların, bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulamalarının etkin bir şekilde izlenmesi ve raporlanması amacıyla üç ayrı bölgede çalışacak Bandrol Saha İzleme ve Raporlama Ekibi oluşturulduğu,

ÜİS Uygulama Genel Tebliği kapsamında bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulama faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, olası güvenlik açıklarının tespit edilip Darphane’ye raporlanması ile zamanında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve böylece vergi güvenliğinin tesisinde önemli bir unsur olan bandrol, kod ve kodlanmış etiketlerin uygulamasında sahteciliğin ve suistimallerin önüne geçilerek kayıp ve kaçağın engellenmesinin hedeflendiği ifade edilerek,

Bandrol Saha İzleme ve Raporlama Ekibinin, Türkiye genelinde Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve alkollü içki ithalatçısı firmaların ürünlerinin millileştirmeden önceki gümrük antrepolarında bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulama ve fire süreçlerinin haberli ve habersiz izlenmesi ve raporlanması amacıyla listede isimleri, TC numaraları ve resimleri bulanan personelin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına 4 Temmuz 2022 tarihinde göreve başlayacağı ve mezkur personelin gümrük antrepolarına girişlerinde sorun yaşamaması için Türkiye genelindeki tüm gümrük antrepo güvenlik birimlerine bilgi verilmesi hususunda taleplerinin iletildiği aktarıldı.

Yazıda devamla; Gümrük Yönetmeliğinin Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği başlıklı 557 inci maddesinin birinci fıkrasının : “Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bu hüküm çerçevesinde söz konusu listede bilgileri ve fotoğrafları bulunan kişilerin yazıda belirtilen hususlarla sınırlı olarak antrepolara girişlerinde gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button