0

Öğütücü Bilya İthalatında Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük Belirlendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu.

Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile 09.10.2021 tarihinde İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre;

7325.91.00.00 Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya için ton başına 1. Dönem 200, 2. Dönem 195 ve 3. Dönem 190 ABD Doları

7326.11.00.00.00 Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya için ton başına 1. Dönem 200, 2. Dönem 195 ve 3. Dönem 190 ABD Doları

olarak 3 yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Uygulamada belirtilen dönemlerin her biri birer yılı temsil ediyor. Birinci dönem bu kararın yayınlanmasını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe giriyor.

Tarife Kontenjanı
Aynı kararda, kararın ekli listesinde bulunan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemleri uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanının uygulaması Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak Tebliğlerle belirlenecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button