0

GTİP Kapsamındaki Bazı Eşyalar ÖTV Kapsamına Alındı

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)’den alınan yazıda, İGMD’nin dilekçesine atıfla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (l) sayılı liste B cetvelinde belirtilen 11 3824.99.96.90.68 – diğerleri” GTİP altında sınıflandırılan vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticilere tanımlı ürünler haricindeki ürünlerin ÖTV kapsamında olup olmadığı hususunun bildirilmesinin istenildiği anımsatıldı.

Yazının devamında, 27 Mart 2018 Tarihli 30373 sayılı 2. Mükerrer “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve aym resmi gazetede yayımlanan 3. Mükerrer ‘12018/11542 sayılı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” uyarınca ÖTV listelerinde güncelleme yapıldığı ve ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin B cetveli kapsamında yer alan “3824.99,96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamında yer alan tüm eşyanın 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alındığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button