0

Gizli Ses-Görüntü Kaydeden Cihazlardan Tasfiye Edilemeyenler İhraç Amaçlı Satışa Sunulacak

Yazıda, Ticaret Bakanlığının 15 Ağustos 2022 tarihli Onayı ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelen gizli ses/görüntü kaydetmeye mahsus cihazların kolluk birimlerine tahsisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince tasfiyelik hale gelen söz konusu eşyanın ise yine kolluk birimlerine özel yolla tasfiye edilmesi, bu yollarla tasfiye edilemeyen eşyanın ise yeniden ihraç amaçlı satışa çıkarılması, satılamaması durumunda ise imha edilmesinin uygun bulunduğu iletildi.

Bu itibarla, gizli ses/görüntü kaydetmeye mahsus cihazlardan,

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelenler ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri kapsamında müsadere kararı kesinleşmiş olanların Tasfiye Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca kolluk birimlerine bedelsiz tahsisi,

– 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelmiş ancak müsadere kararı bulunmayan ya da henüz kesinleşmemiş olanların ise anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca bedelinin sahibine iadesine kararı verilmesi halinde ilgili kurum tarafından ödenmek üzere kolluk birimlerine özel yolla tasfiyesi,

– Bu yollarla tasfiye edilemeyenlerin yeniden ihraç amaçlı satışa sunulması, satılamaması durumunda ise imha edilmesi,

Gerektiği bildirildi.

Söz konusu eşyanın tahsis/özel yolla tasfiye talepleri karşılanmadan önce Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button