0

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) yer aldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;
1– Tebliğ’in 27’in ci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular” ibaresi “Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca işlem yapılır” şeklinde değiştirildi.

Taşıtsız Çıkacak Şahıslar
Eski Hali
MADDE 27 (4) Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular.

Yeni Hali
MADDE 27 (4)
Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca işlem yapılır.

Buna göre; Taşıtın Gümrük Gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına çıkışı durumunda Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi yerine 241. maddesinin 6. fıkrasının e bendi uyarıca Usulsüzlük Cezası olarak belirlenen tutarın 6 katı oranında para cezası uygulanacak.

2– 27’nci maddesinin birinci fıkrası şu şekilde;
Eski Hali
MADDE 27 – (1)
Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir.

Yeni Hali
“(1) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. Bu taahhütname elektronik olarak da verilebilir.”

Buna göre; eskisinden farklı olarak, taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması durumunda gümrük idaresinin talebi uygunluk değerlendirmesi yapmayacak ve direk izin verecek. Söz konusu taahhütname elektronik yollarla da verilebilecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button