0

E-Teminat Mektubunun İade ve Tazmin İşlemleri

Yazıda, elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” gönderildiği ve E-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemlerin ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere “işlem onayı” ve “işlem kabulü” şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve işlem kabulünden sonra tahakkukun sonlandırılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; henüz işlemleri tamamlanmamış e-teminat mektupları ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından bankalara veya ilgili diğer kurumlara yönlendirmeler yapıldığının anlaşıldığı iletildi.

Gümrük idaresince kabul edilen bir teminat mektubunun iadesi veya tazmini söz konusu olduğunda “Gümrük İşlem Bilgileri” alanında “İşlem Yap” seçeneğinin seçilmesi ile birlikte yapılacak işlemlerin “TAM_IADE_TALEP_ONAY, KISMI_IADE_TALEP_ONAY, TAM_TAZMIN_TALEP_ONAY, KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY” şeklinde sıralandığı ifade edildi.

Uygun seçeneğin seçilmesi, açıklama alanının doldurulması, kısmi iade (KISMI_IADE_TALEP_ONAY) veya kısmi tazmin (KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY) durumlarında kısmi iadesi veya kısmi tazmini yapılacak teminat tutarının “Tutar” alanına yazılması sonrasında ilgili memur tarafından iadesi uygun görülen teminat mektubu için yapılacak işlemin yetkili idare amirinin onayına gönderilmesi ve yetkili amir tarafından onaya gönderilen işlem niteliğine göre “TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP” işlemlerinden biri seçilerek işlemin tamamlanması gerektiği bildirildi.

Bu çerçevede, teminat mektubunun iadesi veya tazmini ile ilgili olarak gümrük idaresince yapılan işlemlere ilişkin bildirimlerin sistem aracılığıyla muhatap bankaya iletilmesi için işlemlerin yetkili amir tarafından kabul işlemi yapılarak sonlandırılması gerektiği, gecikme ve aksamaların önlenmesini teminen bahsi geçen uygulama kılavuzuna uygun şekilde işlem tesis edilmesi yönünde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat