0

Doğrudan Nakliyatta Malezya İthalatları İçin Düzenlenen Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları İptal Edildi

Yazıda, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 21 Haziran 2022 tarihli yazısına atıfla, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21 Haziran 2022 tarihli yazısında, “Ticaret Başmüfettişleri tarafından düzenlenen, 18 Mart 2022 tarihli Cevaplı Raporun 1’inci maddesi ile ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığın 21 Haziran 2022 tarihli yazı ile söz konusu Cevaplı Raporun 1’inci maddesinin uygulanmaması konusunda Genel Müdürlüğümüzle görüş birliğine varılmıştır. Bu itibarla mezkur Cevaplı Raporun 1’inci maddesinin uygulanmaması gerekmektedir.” Denildiği belirtilerek talimat yazı doğrultusunda işlem tesis edilmesinin istendiği ifade edildi.

Bu itibarla, söz konusu talimat doğrultusunda Müdürlükçe düzenlenen tüm Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının iptal edildiği ve söz konusu kararlar için herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmadığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button