0

2022/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı Eşyaların Denetiminde Yaşanan Sorunlar

Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 17 Mayıs 2022/14 Haziran 2022 tarihli yazılarında, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 12 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 13 Haziran 2022 tarihli yazısında yer verilen, ilgili firmaların Gümrük Müdürlükleri tarafından söz konusu Tebliğin hem Ek-1 hem de Ek-2 sayılı listelerinde aynı GTİP numarası ile yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine tabi ürünler için de kapsam dışı başvurusunda bulunmaları için yönlendirildiği ve bu nedenle Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri tarafından bu ürünlerde kapsam dışı uygulamasının yürütülmekte olduğu tespiti çerçevesinde 2022/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı’na ilişkin uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili olarak, bahse konu Tebliğ’in hem Ek 1 hem de Ek 2’sinde yer alan (18.06 ve 19.05 vb. GTİP’ler) ürünler için Ek 2’de yer alan parantez içi ifadeler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince Kapsam Dışı Yazısı talep edildiği, ilgili Tebliğ’in 10. Maddesi’nin 5. Fıkrası ile tamamen denetim kapsamı dışında yer alan ürünler için Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmesinin öngörüldüğü, sorunla karşılaşıldığı ifade edilen ürünlerin Ek 1 veya Ek 2 kapsamında halihazırda denetim kapsamında yer aldığı veya muafiyet referans numaralarına sahip olduğu göz önüne alınarak Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmesine gerek bulunmadığı değerlendirmesinde bulunulduğu iletildi.

Konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan kapsam dışı yazısının 17.03.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alındığı ve söz konusu Genelge Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen kapsam dışı yazısının gümrük beyannamesinde beyan edilmesine ilişkin işlemleri düzenlediği belirtildi.

Bu doğrultuda anılan Tebliğ’de yer alan kapsam dışı yazısının Tebliğ’in 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca düzenlendiği göz önünde bulundurularak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazılarında belirtilen hususlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button