0

Diş Fırçası İthalatına Tarife Kontenjanı Açıldı

27 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) yer aldı.

Tebliğ ile 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını düzenlemesi amaçlanıyor.

Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir için 6.289.963 adet olarak belirlendi.

Başvuru
Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılabiliyor.

Tarife Kontenjanın Dağıtımı
Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50.000 adedi geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için düzenlenebilecek.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Tebliğ yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button