0

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

27 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/27) yer aldı.

Değişiklik ile Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırında bulunan “Piperazinin diğer tuz ve türevleri” yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlüğe giren değişiklikle birlikte “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı “Piperazinin diğer tuz ve türevleri” İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinde yer almayacak.

Resmi Gazete için tıkayınız.

Related Posts

Call Now Button