0

Dİİ Kapsamı Kıymetli Maden İthali Genelgesinde Değişiklik

Yazıda, 25.03.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelgede aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı belirtildi:

1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkarıldı.

2. Genelgenin 3’üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.”

3. Genelgenin 4 ve 5’inci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat