0

Çin Menşeli Mensucata NGG Soruşturması Açıldı

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) yer aldı.

Tebliğ ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından yapılan ve Yerli Üreticiler tarafından da desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
Söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) kapsamında ÇHC menşeli “suni ve sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik CIF bedelin %70,44’ü (azami 5 ABD doları/kg) oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konuldu.

Belirtilen önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açılan NGGS, 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/18) ile sonuçlandırılmış ve anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynı oranda uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button