0

İran’da Temel Malların Gümrük İşlemleri Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, Temel malların gümrük işlemlerinin acil olarak başlatılması kararının iki hafta önce Cumhur Başkanı Hasan Ruhani tarafından alındığı öte yandan bu kararın ancak 23 Mayıs itibariyle uygulanmaya başlandığı İran Gümrüğü Teknik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehrdad Camal Arvangi Tarafından açıklandı.

Temel ürünlerin gümrük işlemleri üç ay önce Piyasa Düzenleme Merkezi tarafından durdurulmuş ve bu nedenle ürünler gümrüklerde depolanmaya başlandı.

Anılan karar çerçevesinde mal sahibinin sadece malı belirlenen oranda veya ilgili sistemde piyasaya sürmesine dair taahhüt alınarak malın %90’ının gümrükleme işlerinin yapılabileceği açıklandı.

İran’da bazı temel malların ithalatı için 42.000 Riyal/Dolar kuru üzerinden tercihli döviz tahsisi yapılmakta olduğu bildirildi.. Daha önce grup 21-24 arasında yer alan 3000’in üzerinde temel malın ithalatında malın tamamına ilişkin tahsisat yapılmamışsa %90 oranında mal çekimine izin verilirken üç ay önce Piyasa Düzenleme Merkezi tarafından alınan bir karar neticesinde bu ayrıcalık 42.000 Riyal/Dolar kuru üzerinden tercihli döviz tahsisatı yapılan mallar bakımından askıya alınmış ve malın çekilmesi öncesi döviz tahsisatının tamamının yapılmış olması şart koşuldu.

Related Posts

Call Now Button