0

Bulgaristan, ‘Üç Deniz’ Fonu’nun Üyesi Oldu

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, “Üç Deniz”, Karadeniz, Adriyatik ve Baltık Denizi bölgesindeki ülkelerin jeopolitik bir girişimidir. 2016 yılında 12 ülkenin (Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya) katıldığı Dubrovnik Zirvesi’nde başlatıldı. Üç Deniz Fonu (3SIIF), bu üç deniz havzası arasındaki bölgedeki önemli altyapı projeleri için bir sermaye yatırım aracı olup, AB’nin Batı kısmına göre bölgenin kalkınmasındaki farklılıkları telafi etmek için Kuzey-Güney ekseninde ulaşım, enerji ve dijital altyapı yatırımlarını hedefliyor.

Fon, ticari ve piyasa esaslarına dayanmakta ve yatırımcılar için yeterli getiri sağlaması gerekiyor. Yeni veya mevcut şirketlerde doğrudan azınlık veya çoğunluk paylarına yatırım yapılıyor, dolaylı olarak da yatırım holding şirketleri ve/veya AB merkezli özel amaçlı şirketler aracılığıyla yatırım yapılıyor. 2 Eylül 2020’de Bakanlar Kurulu, Bulgar Kalkınma Bankası’nın kendi fonlarından 20 milyon Euro ile yatırım fonuna katılmasına karar verdi.

“Üç Deniz” Girişimi Altyapı Yatırım Fonu Başkanı Joe Phillips, Capital’a verdiği röportajda iki yatırımı tamamladıklarını, ilk yatırımın Polonya’daki en büyük lokomotif kiralama şirketi olan Cargounit’e yapıldığını, ikinci yatırımın ise Estonya’nın Greenergy Data Centers’a yapıldığını açıkladı. Fon için kimlerin başvurabileceği sorusuna bu fonun özel sermaye fonu olduğunu ve ister kamu, ister özel şirket olsun, yatırım kriterlerini karşılayan herkesin, yatırım hakkında görüşmek için kendileri ile iletişime geçebileceği yanıtını verdi. Bulgar hükümetinin önerdiği birkaç öncelikli proje olduğunu ve bunlardan biri olan Çiren doğalgaz deposu projesi üzerinde görüşmelere başladıklarını, özel şirketler ile de taşımacılık sektöründeki projeleri için görüştüklerini açıkladı. Projelerden biri bir liman inşası için, diğeri ise mevcut bir limanın satın alınması için. Fonun finansal parametreleri ve finansmanı hakkında asgari miktarın 50 milyon Euro olduğunu, ancak daha küçük yatırımlar yapabileceklerini aktardı. “Fon, coğrafi olarak çeşitli bir portföy oluşturmak için kuruldu. Maksimum tutar, fonun büyüklüğüne göre belirlenen 250 milyon Euro” diye ekledi.

Related Posts

Call Now Button