0

Bulgaristan Denetimleri

Yazıda, Türkiye’den Avrupa Birliğine gerçekleştirilen tarım ürünleri ihracatı kapsamında Bulgaristan’da 2017/625 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolü ile 2019/1793 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin olarak Sofya Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla; son dönemde başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, bu minvalde Bulgar Makamları ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla çeşitli temaslarda bulunulduğu aktarıldı.

Yazıda devamla, söz konusu temaslarda Bulgar tarafınca, bitkisel ve hayvansal ürünlerin analiz işlemlerinin Interpred Eurologistic EOOD firmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurmuş olduğu Eurolab Laboratuvarında gerçekleştirildiği, Eurolab’in halihazırda akredite ve resmi bir laboratuvar olmasına karşılık 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bu firmanın mevcut resmiyetinin ortadan kalkmış olacağı ve bu tarihten itibaren yapılacak analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında gerçekleştirileceğinin ifade edildiği belirtilerek, geçiş sürecindeki işlemlerin aşağıdaki şekilde olacağının değerlendirildiği kaydedildi:

Bulgar tarafınca 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak geçiş sürecinin maksimum 3 ay içerisinde tamamlanacağının öngörüldüğü, geçiş sürecinin belirtilen tarihten daha evvel başlatılması halinde Müşavirliğe bilgi verileceği,

AB Regülasyonları kapsamında öngörülen kontrol sıklığı oranı dikkate alınarak belirlenen tırlardan numunelerin Gıda Güvenliği Ajansı yetkili personelince alınacağı,

Numunesi alınan tırların sahada trafiği yavaşlatmayacak şekilde belirlenen bekleme alanına alınacağı (laboratuvarda günlük 20 ila 30 tırın analize tabi tutulduğu dikkate alınarak alan belirlemesi yapıldığı),

Alınan numunelerin belirli aralıklarla (günde 3-4 kez) hızlı kargoyla Sofya’da bulunan devlet laboratuvarına iletileceği,

Sofya’da yer alan laboratuvara personel takviyesi yapılacağı ve laboratuvarın 7/24 esasıyla çalışmasının sağlanacağı,

Analiz sürecinin maksimum 16 saat içerisinde tamamlanacağı (halihazırda analiz işlemlerinin 3-4 saat içerisinde tamamlandığı gözününde bulundurulduğunda geçiş süresi boyunca 12 saatlik bir gecikme beklendiği),

Eylül ayı itibariyle bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında mevcut yerinde Gıda Güvenliği Ajansınca işletilecek devlet labaoratuvarında yapılmaya başlanılacağı,

16 saat sınır kapısında beklemek istemeyen tırların belge kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Gıda Güvenliği Ajansı yetkililerince gerçekleştirileceği ve gerekli analizlerin varış ülkesinde yapılmak üzere tırın yoluna devam etmesine müsade edilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, yeni süreçte Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı nezdinde Türk firmalarını “yükten sorumlu kişi” sıfatıyla temsil edecek birden çok firmanın olacağı ve böylelikle firmalarca çalışılacak aracı firmanın seçilebileceği ve yaratılan rekabet ortamında daha makul ücretlerin oluşmasının beklendiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button