0

BİLGE Sisteminde Fazla Mesai Borcunu Ödemeyen Firmalar Bloke Edilecek

Yazıda, 07.10.2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121’inci maddesi, “Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu, mesai saatleri içinde elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı olarak yapılır.” hükmünün amir olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, gümrük İdarelerince kâğıt ortamında yürütülen fazla mesai başvuru ve tahsilatlarının, elektronik ortama aktarılarak fazla mesaili İşlemlerin daha sistematik bir yapı içerisinde takip edilebilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle, fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla BİLGE sistemi üzerinde “Fazla Mesai” modülü oluşturulduğu aktarıldı. Oluşturulan yeni sistem sayesinde, fazla mesai başvuruları firmaların kendi ofislerinden BİLGE kullanıcı kodları ile gümrüğe gidilmeden yapılabildiği, ücretler söz konusu sistem tarafından otomatik olarak hesaplandığı ve tahakkuk ettirildiği bildirildi.

Anılan sistemin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alındığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile ilgili geliştirme çalışmaları nedeni ile fazla mesai sisteminin yaygınlaştırılamadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen çalışmaların tamamlanarak Ticaret Bakanlığınca da çalışmalara yeniden başlandığı iletildi.

Fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan sistemde; İdare Amiri tarafından onaylanmış olan bir fazla mesai başvurusunun 48 saat içerisinde ödenmemesi halinde, (başvuru sahibinin ödemediği fazla mesai borcu varsa) yükümlü BİLGE sisteminde “Yeni Başvuru” yapmak istediğinde, sistem tarafından uyarı verilerek yeni başvuru yapmasına izin verilmediği bildirildi.

Ancak, yapılan incelemede, firmalara kolaylık sağlamak adına verilen 48 saatlik ödeme süresinin bazı yükümlüler tarafından suiistimal edilebildiği ve fazla mesai borçlarının ödenmediğinin görüldüğü aktarıldı.

Bu itibarla, BİLGE sisteminde kayıtlı bulunan fazla mesai borçlarının en geç 30.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiği ve ödeme yapmayan BİLGE kullanıcı kodu sahibi yükümlülerinin söz konusu kullanıcı kodlarına bloke konulacağı vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat