0

BİLGE Sistemince Bazı Eşyalarda Eksik Vergi Hesaplaması

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “BİLGE sistemince bazı eşyalarda eksik vergi hesaplaması” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; bazı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılmış eşyaların ithalatına ilişkin beyannameler oluşturulurken BİLGE sistemi kontrol mesajı modülünde eksik vergi hesaplamaları tespit edildiği belirtildi.

  •  5407.61.10.90.19 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılmış eşyaların ithalatında 2021/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği hükmü gereğince, üreticisi Duck Dong Co., Ltd olan Güney Kore menşeili eşyada yüzde 14,64 oranında uygulanması gereken dampinge karşı önlem vergisi BİLGE sistemi kontrol modülünce yüzde 4,39 oranında hesaplandığı,

  • 5407.61.10.90.19 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılmış eşyaların ithalatında 2021/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği hükmü gereğince, üreticisi Recron Sdn.Bhd. olan Malezya menşeili eşyada yüzde 7,76 oranında uygulanması gereken dampinge karşı önlem vergisi BİLGE sistemi kontrol modülünce yüzde 2,33 oranında hesaplandığı belirtildi.

  • 5407.61.10.90.19 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılmış eşyaların ithalatında 2021/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği hükmü gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti menşeili tüm üreticiler için 110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranı yüzde 42,44 olarak hesaplanması gerekirken BİLGE sistemi kontrol modülünce yüzde 70,44 oranında hesaplandığı,

  • 5516 numaralı tarife pozisyonunda sınıflandırılmış eşyaların Çin Halk Cumhuriyetinden ithalatında 2019/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği hükmü gereğince, yüzde 44,0 oranında uygulanması gereken dampinge karşı önlem vergisi BİLGE sistemi kontrol modülünce yüzde 0 oranında hesaplandığı belirtildi.

Bahse konu beyannamelerde manuel düzeltme yapılarak, doğru vergi oranı üzerinden vergi hesaplatılmak sureti ile işlemlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gümrük Müşavirlerinin manuel olarak yapılan bu işlemlerde dalgınlık sonucu atlama olması halinde dampinge karşı önlem vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi ve bu eksikliği muayene aşamasında fark edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında cezalar ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Eksik/fazla vergi tahakkukunun oluşmaması ve olası ceza risklerinin ortadan kaldırılması adına Gümrük Müşavirleri derneklerine intikal eden bu yanlış vergi hesaplamalarının ve yayınlanmış tüm İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin gözde geçirilerek, varsa yanlış hesaplamaların BİLGE sistemi kontrol modülünde düzeltilmesi istendi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat