0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 28.04.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli sorgulama işlemi açıklandı.

İlgili bağlantı için tıklayınız.

BTB Numarası: TR160000210025
Gtip No: 730799800019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 28/04/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), fasıl notları, 73.07 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.
Eşyanın Tanımı:
Araçlar için yakıt sisteminde, metal konnektördür, yakıt sisteminde bulunan boru ucuna takılmak suretiyle sistemle birleştirilir, İçinde kauçuk malzemeden yapılmış contaları takılı halde bulunur. Herhangi bir özel mekanizmaya sahip olmayıp içi boş, sadece bağlantı elemanı özelliği taşımaktadır

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat